Verhalen vol hoop

 

image001.pngAdventskalender 2021

Werkgroep Oecumenische Vespers Gouda
Ten geleide
Verhalen vol hoop
Hierbij biedt de Oecumenische Werkgroep Vespers, bestaande uit kerkleden uit katholieke en protestantse traditie, u een Adventskalender aan.

In deze kalender zijn gebeden, liederen, kinderbladen, liturgische bloemschikkingen en meditatieve teksten opgenomen. Tevens vindt u op elk kalenderblad de dagelijkse lezing van het Nederlandse Bijbelgenootschap.

De kalender hebben we het thema ‘Verhalen vol Hoop’ gegeven, geïnspireerd door de geloofsmethode ‘Kind op Zondag’. Aan de hand van de verhalen van de Evangelist Lukas lezen we in deze Adventstijd over de engel Gabriël, Zacharias, Elisabeth en Maria. Zo leven we met ‘Verhalen vol hoop’ toe naar het feest van kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus. Hoopvolle verhalen voor ons en voor de hele wereld!

Met de handreikingen in deze kalender wenst de Werkgroep Oecumenische Vespers u een goede Adventstijd toe!

Agnes Prins – van Dijk


Samenstelling kalender:
Willem den Boer, Dineke Buijs-Tigelaar, Truus den Ouden-van der Valk, Ds Catrien van Opstal, Marianne Buurman-Bette, Paul Buis, Netty van der Linde en, Hans Wierenga


Eindredactie kalender:
Agnes Prins-van Dijk (contact)
Druk: HenksBox (contact)