Online Kerk

Alle diensten zijn zonder aanmelding te bezoeken. Daarnaast zijn alle diensten ook online te volgen. Hieronder vindt u per dienst de link naar de dienst online. Daarmee kunt u de dienst op het moment zelf meebeleven of op een later moment wanneer het u beter uitkomt.

Logo Ontmoetingskerk Gouda
knop_Avondgebed_met_Kaars.jpg


Lichtje
Veertig dagen
Collecte Digitaal

VieringenZondag 24 oktober 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Aanmelden hoeft niet meer!
   • via YouTube
   • via kerkomroep
   • Zondagsbrief met liturgie
   • Kindernevendienst is in de kerk! 
   • Collectes
    • De 1e collecte is de diaconale collecte bestemd voor het ouderenwerk. Vrijwilligers/diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten (zie Wegwijzer voor ouderen 75+ informatie). Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst en de klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderenbezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensozen vanuit de verschillende wijkgemeenten. Info: diaconaalconsulent@pkngouda.nl / diakenen cluster Ouderen en Welzijn.
    • De 2e collecte is voor Pastoraat en Eredienst
    • De 3e voor Werelddiaconaat - Stichting Bootvluchteling
    • Zie ook Collecte Digitaal
Zondag 24 oktober 18:00 uur, Ontmoetingskerk, Vesper en daarna maaltijd

   • Om 18.00 uur is er een korte vesper, om 18.45 uur een eenvoudige vegetarische maaltijd. Voor de maaltijd graag aanmelden i.v.m. inkoop en voorbereiding, voor de vesper hoeft aanmelden niet. Het is ook prima om enkel naar de vesper, of juist alleen naar de maaltijd te komen.
   • Aanmelden voor de maaltijd 
   • Aanmelden kan tot zaterdag 23 oktober 12:00 uur.


Eerdere vieringen

Zondag 17 oktober 10:00 uur, Ontmoetingskerk

Zondag 17 oktober 10:00 uur, Sint-Janskerk Gouda, Goudse Glazendienst

Zondag 10 oktober 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Aanmelden hoeft niet meer!
   • via YouTube
   • via kerkomroep
   • Zondagsbrief met liturgie
   • Kindernevendienst is in de kerk! 
   • Collectes
    • De 1e collecte is de diaconale collecte bestemd voor het plaatselijke diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door twee diaconale consulenten, die diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun activiteiten helpen. Info: Diaconaal consulenten Joyce Schoon en Nelleke de Jong, Oosthaven 31-C 2801 PD Gouda, T: 0182-537122; E: diaconaalconsulent@pkngouda.nl
    • De 2e collecte is voor Pastoraat en Eredienst
    • De 3e voor Werelddiaconaat - Stichting Bootvluchteling
    • Zie ook Collecte Digitaal

Zondag 10 oktober 18:00 uur, Ontmoetingskerk, Vesper en daarna maaltijd

   • Om 18.00 uur is er een korte vesper, om 18.45 uur is er een eenvoudige vegetarische maaltijd zijn (hiervoor wel graag even opgeven in verband met de hoeveelheden, aanmelden voor de vesper is niet nodig). Het is natuurlijk ook prima om enkel naar de vesper, of juist alleen naar de maaltijd te komen.

Zondag 3 oktober 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Aanmelden hoeft niet meer!
   • via YouTube
   • via kerkomroep
   • Zondagsbrief met liturgie
   • Kindernevendienst is in de kerk! 
   • Collectes
    • De 1e collecte is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Jaffa-Project Nederland. De inwoners van Jaffa en zuid Tel Aviv hebben verschillende religieuze en etnische achtergronden alsook verschillen vanwege land van afkomst. Het Jaffa Instituut heeft onder de noemer “community cohesion” een aantal programma’s om te komen tot een samenleving met onderling, wederzijds respect. Tijdens het naschools programma “betere bruggen bouwen” krijgen de kinderen uit deze variëteit van afkomst gezamenlijk hulp bij het huiswerk maken, maken ze samen muziek en leren ze over elkaars cultuur. Voor info: www.jaffaproject.nl..
    • De 2e collecte is voor Pastoraat en Eredienst
    • De 3e voor Werelddiaconaat - Stichting Bootvluchteling
    • Zie ook Collecte Digitaal