Online Kerk

Alle diensten zijn vanaf 30 januari ook weer met aanmelding te bezoeken, en ook online te volgen. Hieronder vindt u per dienst de link naar de dienst online. Daarmee kunt u de dienst op het moment zelf meebeleven of op een later moment wanneer het u beter uitkomt.

Logo Ontmoetingskerk Gouda
knop_Avondgebed_met_Kaars.jpg


Lichtje
Advent
Collecte Digitaal

Vieringen

Zondag 30 januari 2022 10:00 uur, OntmoetingskerkEerdere vieringen

Zondag 23 januari 2022 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Te volgen via:
   • Zondagsbrief
   • Kindernevendienst
   •  Collectes
    • De 1e collecte is voor het Ouderenwerk.Vrijwilligers en diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst en een klussendienst. Een andere vorm van aandacht is het ouderenbezoek. Plekken van ontmoeting zijn o.a. de ouderensozen, die in verschillende wijkgemeenten georganiseerd worden.
    • De 2e collecte is voor pastoraat en eredienst.
    • De 3e voor Werelddiaconaat - Stichting Bootvluchteling.
    • Zie ook Collecte Digitaal

Zondag 16 januari 2022 15:30 uur, Josephkerk

Zondag 9 januari 2022 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Te volgen via:
   • Zondagsbrief
   • Kindernevendienst
   •  Collectes
    • De 1e collecte is de diaconale collecte bestemd voor Individuele hulp  gemeenteleden.De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. Deze financiële hulp kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood, maar er kunnen ook leningen verstrekt worden voor een langere periode.
    • De 2e collecte is voor pastoraat en eredienst.
    • De 3e voor Werelddiaconaat - Stichting Bootvluchteling.
    • Zie ook Collecte Digitaal