Online Kerk

Vanaf zondag 20 februari hoeven we geen afstandsregels meer te hanteren. U kunt dus naar de dienst komen zonder dat u zich heeft aangemeld. Na afloop kunnen we ook weer koffiedrinken. 

De diensten zijn ook online te volgen. Hieronder vindt u per dienst de link naar de dienst online. Daarmee kunt u de dienst op het moment zelf meebeleven of op een later moment wanneer het u beter uitkomt.

Logo Ontmoetingskerk Gouda


Lichtje

Collecte Digitaal

Vieringen

Zondag 26 juni 2022 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Te volgen:
   • Zondagsbrief
   • Collectes
    • De 1e collecte is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje, een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt, zoals ambulante begeleiding, huisvesting met begeleiding, hulp bij schulden en hulp bij het vinden van werk. Info via www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl ot T: 0182 – 525925.
    • De 2e collecte is voor pastoraat en eredienst.
    • De 3e collecte is voor het Werelddiaconaat.
    • Zie ook Collecte Digitaal


Eerdere vieringen

Zondag 19 juni 2022 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Te volgen:
   • Zondagsbrief
   • Collectes
    • De 1e collecte is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Water voor Leven. Deze Stichting zet zich al meer dan dertig jaar in voor verbetering van leefomstandigheden op het Kaap Verdiaanse eiland Fogo. In het begin lag het accent op de bouw van cisternes (ondergrondse waterbekkens). Sinds 2018 focust de stichting op het ondersteunen van jongeren bij hun schoolloopbaan en kleine educatief gerichte projecten. Zo ondersteunen zij samen met hun partnerorganisatie Agua para Viver jongeren financieel bij het volgen van een opleiding aan lyceum, centrum beroepsopleiding of universiteit.
    • De 2e collecte is voor pastoraat en eredienst.
    • De 3e collecte is voor het Werelddiaconaat.
    • Zie ook Collecte Digitaal

Zondag 12 juni 2022 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Te volgen:
   • Zondagsbrief
   • Collectes
    • De 1e collecte is de diaconale collecte, dit keer voor het het Ouderenwerk.
     Vrijwilligers en diakenen zetten zich in voor het welzijn van (kwetsbare) ouderen. Waar nodig wordt diaconale of praktische hulp geboden zoals administratieve hulp, autodienst of klussendienst. Meer informatie bij de diakenen Ouderen en Welzijn.
    • De 2e collecte is voor pastoraat en eredienst.
    • De 3e collecte is voor het Werelddiaconaat.
    • Zie ook Collecte Digitaal

Zondag 5 juni 2022 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Te volgen:
   • Zondagsbrief
   • Collectes
    • De 1e collecte is de diaconale collecte, dit keer bestemd de Pinksterzendingscollecte.
     - Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie (KiA)
     - Kerk in Libanon geeft hoop (GZB)
    • De 2e collecte is voor pastoraat en eredienst.
    • De 3e collecte is voor het Werelddiaconaat.
    • Zie ook Collecte Digitaal

Zondag 29 mei 2022 10:00 uur, Ontmoetingskerk

   • Te volgen:
   • Zondagsbrief
   • Collectes
    • De 1e collecte is de diaconale collecte, dit keer bestemd voor het plaatselijk pastoraal werk.
    • De 2e collecte is voor pastoraat en eredienst.
    • De 3e collecte is voor het Werelddiaconaat.
    • Zie ook Collecte Digitaal