Wijkkas 

Bankrekening NL32 INGB 0002 4650 87 t.n.v. Wijkkas Ontmoetingskerk Gouda

Emailadres wijkkas@ontmoetingskerkgouda.nl

Uit de wijkkas betalen we alles, wat niet uit de centrale Goudse PKN kas wordt betaald. Bijvoorbeeld kosten voor Ontmoetingskerk Zingt, voor gemeente-avonden en de vrijwilligers-BBQ, de website, de licentie voor het publiceren van liederen op de beamer, koffie en thee na de dienst en bij vergaderingen, afdrukken van de liturgie voor bijzondere diensten, flyers voor bijv. een TOP2000 dienst en uitgaven voor de kindernevendienst en andere kinderactiviteiten zoals de Kliederkerk.

De wijkkas wordt gevuld door vrijwillige bijdragen van ons allemaal. Dat kan door een bijdrage in de koffiepot of in het boekenbusje of een storting op de rekening van de wijkkas. Uw bijdrage is welkom!

Bloemstuk_20201122_groot_2.JPG