Contactgegevens beheer website

Als u 
informatie of nieuws heeft voor de website, geeft u dat dan alstublieft even door aan 
webredactie@ontmoetingskerkgouda.nl 

Met vragen en opmerkingen over de website zelf kunt u terecht bij de beheerders van de website.

Het adres van de kerk en het correspondentieadres staan op de home page. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.