Rooster Vieringen Ontmoetingskerk

Zie Online Kerk                                   

Vieringen zijn te bekijken via Youtube en te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Nieuws/zondagsbrief 

Preken

Alle vieringen alleen ONLINE.

Zondag 9 januari 10:00 - Ontmoetingskerk Ds. Bart Stobbelaar. Een vertrouwd gezicht om te mogen begroeten.
Zondag 16 januari 15:30 - Sint Jozefkerk De oecumenische dienst in samenwerking met de Federatie, 
Sint Josephkerk en de Veste. Vanwege veran­deringen bij de parochie zal deze dienst in januari in de middag zijn
Zondag 23 januari 10:00 - Ontmoetingskerk Ds. Leonie Bos. Joke Slappendel zal  
haar ambt als ouderling en scriba neerleggen, we zijn dankbaar voor de taak die ze zo trouw verrichtte.
Margit Klaver-Rooks is bereid gevonden haar functie over te nemen. We hopen haar op deze zondag in haar ambt te kunnen bevestigen. Mocht u vragen hierover hebben 
dan kunt u zich wenden tot onze voorzitter of scriba. Ook zullen we afscheid nemen van Nico Reitsma en Marcel van Luxemburg, zij legden hun ambt al eerder neer maar dit werd nog niet in ons midden in een eredienst bekrachtigd.
Zondag 30 januari 10:00 - Ontmoetingskerk Ds. Martin Walton. Hij heeft na een periode als gemeentepredikant en predikant in een GGZ instelling ge-
werkt als hoogleraar geestelijke verzorging aan de Protestantse theologische Universiteit. Fijn hem in ons midden te mogen begroeten!
Zondag 6 februari 10:00 - Ontmoetingskerk Ds. Leonie Bos.

 

Kerkdiensten PKN Gouda