Autodienst


Bij personen die diensten willen bijwonen in de Ontmoetingskerk, kan tijdelijk of structureel de behoefte bestaan om per auto vervoerd te worden.

U kunt dan gebruik maken van de autodienst.
U wordt voor de dienst opgehaald en na de dienst weer thuisgebracht.

Afhankelijk van de vraag – éénmalig of structureel vervoer – wordt er een chauffeur geregeld.

Wilt u informatie of een afspraak maken? Bel één van onze vrijwilligers:
  • Voor boven de spoorlijn: 536341 (fam. ten Hoeve), bij geen gehoor 531224 of 585246 (fam. v.d. Linde).
  • Voor onder de spoorlijn: 514953 (fam. Reitsma).

Afhankelijk van de vraag worden afspraken gemaakt.

De aanvrager dient wel te bellen met de betreffende chauffeur als door ziekte of vakantie het vervoer naar de kerkdienst niet nodig is.