18 juni 2021 21:30


Activiteiten in het verschiet

Hoewel er nu nog niet heel veel kan worden er inmiddels wel weer plannen gemaakt voor wat we na de zomer allemaal willen gaan doen.

De meditatiegroep is weer gestart, maandelijks bereidt een tweetal de meditatie voor.

Vanaf 12 september zal tweewekelijks een vesper worden gehouden in de Ontmoetingskerk. Telkens om 18.00 uur is er een korte vesper, om 18.30 uur zal er een eenvoudige vegetarische maaltijd zijn (hiervoor wel graag even opgeven in verband met de hoeveelheden). Het is natuurlijk ook prima om enkel naar de vesper, of juist alleen naar de maaltijd te komen. We zullen deze vespers dit najaar iedere 2e en 4e zondag van de maand organiseren, na een aantal maanden kijken we verder.

Ook de gespreksgroepen willen we weer gaan opstarten. Rondom ons jaarthema 'Het goede leven' hopen we elkaar nu daadwerkelijk fysiek te kunnen ontmoeten. Dat kan op heel verschillende manieren, de ene keer een gesprek, een enkele keer een lezing en soms ook juist een creatieve verwerking. Zo hopen we dat we iedereen iets kunnen bieden.

We denken na over bekendere activiteiten als het Lichtuur op 2 november en het top 2000 kerk-cafe, maar ik hoorde ook van een psalmenmarathon die een aantal enthousiaste gemeenteleden na de zomer wil gaan organiseren. Dat boek met 150 liederen is in de loop van de tijd in verschillende vertalingen en hertalingen op allemaal verschillende melodieën gezet, van gregoriaans, tot de geneefse psalmen, tot taizé en versies uit andere bundels en van andere psalmdichters en componisten. Hoe leuk om die nou eens op een mooie dag alle honderdvijftig in één van die versies langs te laten komen.

Fijn om te merken dat na deze lastige jaren de Geest niet is uitgedoofd en er juist weer nieuwe ideeën zijn ontstaan.

Op de startzondag hopen we een overzichtje van de activiteiten voor de komende periode uit te kunnen delen.

Mocht u of jij nou een mooi idee hebben voor een activiteit dan vinden we het heel leuk daarvan te horen! Misschien kunnen we samen verder denken en het plan concreter maken. Uw ideeën zijn welkom bij Hilmar Pot of Leonie Bos.