De kerkenraad is het bestuur van onze wijkgemeente en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. De wijkgemeente wil een gemeente van Christus zijn. De kerkenraad neemt besluiten om dat doel te dienen. 

Waar nodig worden werkgroepen en commissies ingesteld ter ondersteuning bij het werk. Ook kan de kerkenraad besluiten tot een gemeentevergadering.