Vieren – opbouw van de diensten


Iedere zondagmorgen komen wij om 10.00 uur bij elkaar om de ontmoeting met God en elkaar te vieren. Hier klopt het hart van onze gemeente. Wij houden van een verzorgde liturgie in de lijn van de protestantse-oecumenische traditie, maar met veel speelruimte voor diversiteit in vormgeving.
 
Omdat wij het van belang vinden dat jong en oud samen vieren, blijven de kinderen vanaf groep 7 iedere tweede zondag van de maand in de kerk. Verder proberen wij eens per maand, meestal op de laatste zondag, een zogenaamde "andere viering" te houden, waarin thema, doelgroep en vormgeving iets anders dan anders brengen.

Naast de nevendienst voor kinderen is er op de eerste zondag van de maand tienerdienst voor de onderbouw, en op de derde zondag voor de bovenbouw. Ook zijn er door het jaar heen een aantal jongeren-uitslaapdiensten (om 12.00 uur) in samenwerking met andere wijkgemeenten en ons jeugdwerkcentrum STEP.
Zingen doen wij graag en veel. Er is een vaste cantorij die met regelmaat de diensten ondersteunt. Verder organiseren wij projectmatige gelegenheidscantorijen, met name rond de feestdagen.

Na afloop van de diensten is er gezamenlijk koffiedrinken.

Regelmatig werken we mee aan oecumenische diensten en andere bijzondere diensten, zoals speciale vieringen voor mensen met een verstandelijke beperking of een scholendienst.

De werkgroep Vieren komt regelmatig bij elkaar en denkt na over de vormgeving van de diensten. Pieter de Regt is voorzitter van deze werkgroep.


De vieringen vinden plaats op zondag om 10:00 uur, in de
Ontmoetingskerk:
Dunantsingel 314 in Gouda