Pastoraat


Betrokkenheid op elkaar wordt georganiseerd in het pastoraat.

Wij willen omzien naar elkaar in het Licht van het Evangelie. Naast dat dit een kerntaak voor de predikanten is, zijn er ouderlingen voor het pastoraat en vele vrijwillige bezoekmedewerkers, met aparte groepen voor de oudere gemeenteleden.

Wie bezoek of een gesprek op prijs stelt kan dit (laten) aangeven bij de ouderling pastoraat of de predikant. (Zie Kerkenraad.)