Profiel


Wij zijn een Protestantse wijkgemeente, voortkomend uit de hervormde wijkgemeente Vredeskerk en de gereformeerde wijkgemeente De Bron.
De laatste stap tot een fusie is gezet doordat de gehele Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Gouda per 1 januari 2017 zijn gefuseerd tot de Protestantse kerk Gouda

Hoe we willen zijn als gemeente, blijkt uit deze drie woorden: bezield, betrokken en open.

Bezield: we zijn een christelijke gemeente die wil leven bij het geheim van Gods liefde. De gemeente is voor ons een plek waar wij door dat geheim geraakt worden en waar wij op adem kunnen komen. Bezield door dat geheim zijn wij gericht op onze naaste en de wereld om ons heen.

Betrokken: we zijn een gemeente die warmte wil uitstralen. De gemeente is voor ons een plek, waar met iedereen zorgvuldig wordt omgegaan, waar met oprechte belangstelling naar elkaar wordt omgezien, en waar iedereen zich met elkaar verbonden weet.

Open: we zijn een gemeente die niemand op voorhand wil uitsluiten. We lopen niet weg voor verschillen in denken en betrokkenheid. We zoeken er juist naar om elkaar de ruimte te geven en ons door elkaar te laten inspireren. Die openheid kenmerkt ons ook in de manier waarop wij anderen bij het gemeente zijn betrekken. Ook houdt het ons bij de tijd en open voor verandering en vernieuwing.

In de nieuw gekozen naam Ontmoetingskerk komen deze kernwoorden bij elkaar. De kerk als plek om de ontmoeting met God te vieren en ons verlangen om voor allerlei mensen op deze plek in Gouda-Oost een ontmoetingsplek te zijn.