Wilt u iets in de agenda hebben, of heeft u nieuws?
Geef het door op webredactie@ontmoetingskerkgouda.nl
.
.

Activiteiten in deze categorie op 02 juni:

Gemeenteavond

Op 2 juni is de gemeenteavond om de profielschets voor de te zoeken nieuwe predikant te bespreken. We starten om 20:00 uur maar vooraf staat de koffie en thee voor u klaar.

Op 9 mei was de gemeenteavond over ons nieuwe beleidsplan. Vooraf was het concept beleidsplan beschikbaar zodat u zich kon inlezen. Tijdens de avond zijn vele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Veelal aanvullingen op wat er geschreven is waarmee het stuk completer gemaakt kan worden. Daarnaast zijn er suggesties gedaan voor de invulling van diverse activiteiten. Met tegelijk de waarschuwing: er gebeurt heel veel, zorg dat er ook prioriteiten gesteld worden. En kijk waar samenwerking mogelijk is.

Op 23 mei buigt de kerkenraad zich over de opmerkingen en stelt ze het definitieve beleidsplan vast. Ook maken we dan het concept van de profielschets voor de te zoeken nieuwe predikant af.

Op de gemeenteavond van 2 juni bespreken we deze profielschets.

  • 2 juni 2022 20:00 - 2 juni 2022 22:00