Contact:
Scriba Ontmoetingskerk
Dunantsingel 9
2806 JA Gouda
scriba@ontmoetingskerkgouda.nl

Als u 
informatie of nieuws heeft voor de website, geeft u dat dan alstublieft even door aan webredactie@ontmoetingskerkgouda.nl