Ontmoetingskerk

 

Paaskaars-2021.jpgWelkom op de website van de Ontmoetingskerk in Gouda.
Logo Ontmoetingskerk
Bezield. Betrokken. Open.

Wij zijn een christelijke gemeente in de wijk Oosterwei in Gouda. Onze gemeenteleden komen, door de geschiedenis van de wijk, uit heel Gouda. We zijn een open gemeente en verwelkomen iedereen die een keer onze dienst wil volgen of een activiteit wil bijwonen. Tegelijk willen we betrokken zijn bij elkaar en bij onze wereld.

Kerk-zijn en corona

Veel langer dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden hebben we in ons dagelijks handelen rekening te houden met het Corona-virus. Afstand houden en handen wassen blijft het devies. In de kerk vinden we het heel belangrijk dat mensen zich welkom en veilig voelen. Het is duidelijk dat deze twee op gespannen voet verkeren. Voorlopig betekent dit dat de rijen stoelen toch weer verder uit elkaar staan en u gevraagd wordt met mondkapje te lopen, eenmaal op uw plaats kunt u het kapje afzetten. Ook is de kerk een stuk frisser dan u gewend bent, de kosters nemen het luchten gelukkig serieus maar dat betekent in de winter ook dat het niet heel warm is. U mag uw jas best aanhouden en wie dit wel erg ongezellig vindt staan kan altijd een vrolijke sjaal omdoen!

Het kan natuurlijk dat nieuwe adviezen weer andere regels geven houdt daarom de website en onze eigen Ontmoetingskerk-app in de gaten. Als u vragen heeft kunt u natuurlijk even contact opnemen met voorzitter, scriba of predikant.Weet u van harte welkom!


Wat kan ons schaden
wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat
Lied 675


De vieringen vinden normaliter plaats op zondag om 10:00 uur, in de Ontmoetingskerk:
Dunantsingel 314 in Gouda
Telefoon: (0182) 510 959
(Zie plattegrond)

Correspondentieadres:
Scriba Ontmoetingskerk
Dagpauwoogstraat 19
2805 KV Gouda

(Zie verder: Kerkenraad)
Beheeradres:
Voor verhuur voor bijeenkomsten, begrafenissen, trouwerijen e.d.:
beheer@ontmoetingskerkgouda.nl


Wijkkas:
Giften aan de wijkkas:
Rekening NL32 INGB 0002 4650 87
t.n.v Wijkkas Ontmoetingskerk Gouda
wijkkas@ontmoetingskerkgouda.nl


Als u informatie of nieuws heeft voor de website, of een vraag over de website, neemt u dan alstublieft alstublieft contact op via webredactie@ontmoetingskerkgouda.nl 

Privacy en de AVG binnen de Protestantse Kerk Gouda is van toepassing. Lees meer op de site van de Protestantse Kerk Gouda >>


Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens één van de vieringen of andere activiteiten!


Plattegrond:
... in 3 woorden: funded.cloth.approve


Zoeken in nieuwsberichten Home

Uw zoekopdracht leverde geen resultaten op