Ontmoetingskerk

 

Paaskaars-2021.jpgWelkom op de website van de Ontmoetingskerk in Gouda.
Logo Ontmoetingskerk
Bezield. Betrokken. Open.

Wij zijn een christelijke gemeente in de wijk Oosterwei in Gouda. Onze gemeenteleden komen, door de geschiedenis van de wijk, uit heel Gouda. We zijn een open gemeente en verwelkomen iedereen die een keer onze dienst wil volgen of een activiteit wil bijwonen. Tegelijk willen we betrokken zijn bij elkaar en bij onze wereld.

Kerk-zijn en corona

Vanaf zondag 26 september is er weer ruimte in ons gebouw voor vieringen. U kunt de dienst bijwonen zonder dat u zich vooraf hoeft aan te melden. Uiteraard vragen we u wel om nog steeds voorzichtig te zijn en enige afstand te houden van elkaar. Bij klachten kunt u de dienst online volgen – zie hiervoor de tab ‘online kerk’ – en blijft u een keer thuis.

Voor degenen die (nog) geen vaccinatie hebben of die om welke reden liever toch nog de anderhalve meter afstand willen houden is een deel van de kerk zo ingericht dat dit mogelijk is.

Weet u van harte welkom!


Wat kan ons schaden
wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat
Lied 675


De vieringen vinden normaliter plaats op zondag om 10:00 uur, in de Ontmoetingskerk:
Dunantsingel 314 in Gouda
Telefoon: (0182) 510 959
(Zie plattegrond)

Correspondentieadres:
Scriba Ontmoetingskerk
Dunantsingel 9
2806 JA Gouda

(Zie verder: Kerkenraad)
Beheeradres:
Voor verhuur voor bijeenkomsten, begrafenissen, trouwerijen e.d.:
beheer@ontmoetingskerkgouda.nl


Wijkkas:
Giften aan de wijkkas:
Rekening NL32 INGB 0002 4650 87
t.n.v Wijkkas Ontmoetingskerk Gouda
wijkkas@ontmoetingskerkgouda.nl


Als u informatie of nieuws heeft voor de website, of een vraag over de website, neemt u dan alstublieft alstublieft contact op via webredactie@ontmoetingskerkgouda.nl 


Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens één van de vieringen of andere activiteiten!


Plattegrond:
... in 3 woorden: funded.cloth.approve


Meer nieuws
Ga naar archief