Ontmoetingskerk

 

20220416_203514-1.jpgWelkom op de website van de Ontmoetingskerk in Gouda.
Logo Ontmoetingskerk
Bezield. Betrokken. Open.

Wij zijn een christelijke gemeente in de wijk Oosterwei in Gouda. Onze gemeenteleden komen, door de geschiedenis van de wijk, uit heel Gouda. We zijn een open gemeente en verwelkomen iedereen die een keer onze dienst wil volgen of een activiteit wil bijwonen. Tegelijk willen we betrokken zijn bij elkaar en bij onze wereld.


Weet u van harte welkom!


Wat kan ons schaden
wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat
Lied 675


De vieringen vinden normaliter plaats op zondag om 10:00 uur, in de Ontmoetingskerk:
Dunantsingel 314 in Gouda
Telefoon: (0182) 510 959
(Zie plattegrond)

Correspondentieadres:
Scriba Ontmoetingskerk
scriba@ontmoetingskerkgouda.nl
Dagpauwoogstraat 19
2805 KV Gouda

(Zie verder: Kerkenraad)


Beheeradres:
Voor verhuur voor bijeenkomsten, begrafenissen, trouwerijen e.d.:
beheer@ontmoetingskerkgouda.nl


Wijkkas:
Giften aan de wijkkas:
Rekening NL32 INGB 0002 4650 87
t.n.v Wijkkas Ontmoetingskerk Gouda
wijkkas@ontmoetingskerkgouda.nl


Als u informatie of nieuws heeft voor de website, of een vraag over de website, neemt u dan alstublieft alstublieft contact op via webredactie@ontmoetingskerkgouda.nl 

Privacy en de AVG binnen de Protestantse Kerk Gouda is van toepassing. Lees meer op de site van de Protestantse Kerk Gouda >>


Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens één van de vieringen of andere activiteiten!


Plattegrond:
... in 3 woorden: funded.cloth.approve


Meer nieuws
Ga naar archief